Danh sách bài báo, công trình đã công bố - Phần mềm Quản lý khoa học

Danh sách bài báo, công trình đã công bố - Phần mềm Quản lý khoa học

1. Chức năng gồm những tác vụ gì?

- Hiển thị danh sách những bài báo, công trình khoa học đã được công bố của nhân sự thuộc cơ quan quản lý.

- Thêm, sửa, xóa thông tin liên quan về các bài báo, công trình khoa học.

2. Có thể thống kê thông tin những năm trước không?

- Có. Phần mềm cho phép thống kê thông tin những năm trước. Kể cả trước khi đưa phần mềm sử dụng. Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin?

3. Có thể đính kèm các file tài liệu không? Có cơ chế bảo mật tài liệu không?

- Có. Phần mềm hỗ trợ đính kèm file tài liệu liên quan với số lượng không giới hạn.

- Cơ chế bảo mật linh hoạt có tạo mật khẩu cho các tài liệu mật, hoặc không tạo mật khẩu cho các tài liệu thường.

4. Các tính năng hỗ trợ khác?

- Phần mềm hỗ trợ lọc dữ liệu theo lĩnh vực, thời gian, từ khóa

- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel.

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119