Quản lý đề xuất - Phần mềm quản lý khoa học

Quản lý đề xuất - Phần mềm quản lý khoa học

1. Chức năng quản lý những tác vụ gì?

- Hiển thị danh sách đề xuất và những thông tin cơ bản của đề xuất

- Xem, sửa, xóa thông tin của đề xuất

+ Chú ý: Muốn thêm mới đề xuất phải xuất phát từ nhà khoa học hoặc một đơn vị, tổ chức.

- Chọn hội đồng và tiến hành đánh giá đề xuất

- Gửi thuyết minh khoa học.

2. Các biểu mẫu thông tin có đảm bảo chính xác, đầy đủ?

- Các quy trình và biểu mẫu được xây dựng trên các hướng dẫn, quy định mới nhất của Nhà nước, đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin.

3. Quy trình quản lý đề xuất như thế nào?

- Thêm mới đề xuất:

- Đánh giá đề xuất:

4. Các chức năng hỗ trợ khác?
- Hỗ trợ lọc thông tin đa dạng
- Hỗ trợ đính kèm các tài liệu liên quan
- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119