Quản lý nhà khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

Quản lý nhà khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

1. Chức năng này quản lý những thông tin gì?

- Thông tin những nhà khoa học tham gia vào đề xuất/đề tài cơ quan đang quản lý. Gồm các chức năng:

+ Cập nhật lý lịch khoa học

+ Gửi đề xuất

+ Chọn làm chuyên gia

- Thông tin những chuyên gia tham gia hội đồng đánh giá đề xuất/đề tài cơ quan đang quản lý. 

2. Lý lịch khoa học có đầy đủ thông tin, đảm bảo đúng chuẩn của Nhà nước?

- Lý lịch khoa học được xây theo đúng mẫu lý lịch khoa học do Bộ Khoa học - Công nghệ quy định đảm bảo đầy đủ thông tin.

- Các thông tin chọn sẵn từ danh sách đều được lấy từ các quy định mới nhất của Nhà nước, như bảng danh sách lĩnh vực nghiên cứu được xây dựng dựa trên Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

3. Các chức năng hỗ trợ khác?

- Hỗ trợ đính kèm các file tài liệu.

- Hỗ trợ lọc thông tin đa dạng: theo đơn vị, theo học hàm, học vị, theo lĩnh vực,...

- Hỗ trợ xuất danh sách nhà khoa học, chuyên gia ra file Excel.

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119