Quản lý tổ chức - Phần mềm quản lý khoa học

Quản lý tổ chức - Phần mềm quản lý khoa học

1. Chức năng này quản lý những thông tin gì?

- Quản lý thông tin về các phòng ban, đơn vị cơ quan quản lý

- Quản lý thông tin chung về các tổ chức độc lập, ngoài cơ quan quản lý, có tham gia vào các đề tài, dự án mà cơ quan đang quản lý.

2. Có thể xem được những thông tin gì danh sách đơn vị đang quản lý?

- Danh sách nhâ sự trực thuộc phòng ban. Khi thêm mới lý lịch khoa học của nhân sự, thông tin về đơn vị, phòng ban sẽ được cập nhật trong danh sách tổ chức. Click trực tiếp vào tên đơn vị, phòng ban để xem chi tiết.

- Các thông tin chung về đơn vị như số điện thoại, fax, ngày cập nhật.

3. Có thể tiến hành gửi đề xuất từ một tổ chức được không?

- Có. Tổ chức có thể tiến hành gửi đề xuất.

- Phương thức này còn áp dụng được với trường hợp cơ quan tiếp nhận quản lý đề xuất/đề tài khoa học từ một cơ quan khác.

 

 

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119