Báo cáo tổng hợp nâng lương của phần mềm Quản lý nhân sự

Báo cáo tổng hợp nâng lương của phần mềm Quản lý nhân sự
 
- Báo cáo cho phép thống kê tự động những nhân sự đã và sắp nâng lương.
+ Nhân sự được nâng lương trước thời hạn được ghi lại theo tháng, năm được tăng lương.
+ Nhân sự nếu không được nâng lương trước thời hạn thì sẽ được đưa về loại nâng lương thường xuyên (có ghi chú).
- Thông tin về nâng lương được tổng hợp từ việc cập nhật thông tin lương của các nhân sự.
- Hỗ trợ xuất thông tin đã thống kê ra file Excel
 

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119