Chức năng quản lý hồ sơ lý lịch của Phần mềm Quản lý nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân sự là chức năng cơ bản nhất của các phần mềm Quản lý nhân sự. Phần mềm Quản lý nhân sự của RNET được xây dựng theo mẫu 2C của Nhà nước. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chi tiết như cầu của người sử dụng.

1. Quản lý tổ chức

Giao diện danh sách đơn vị, phòng ban
 
- Quản lý tổ chức cung cấp những tính năng cơ bản nhất như thêm, sửa, xóa các phòng ban, đơn vị cùng nhưng thông tin chung : số điện thoại, fax của đơn vị.
- Ngoài những đơn vị, phòng ban trực thuộc mà cơ quan trực tiếp quản lý, phần mêm cũng hỗ trợ cả những đơn vị độc lập.
 
2. Quản lý hồ sơ lý lịch
 
Giao diện nhập thông tin chung hồ sơ lý lịch
 
- Hồ sơ lý lịch được thiết kế theo mẫu chuẩn 2C của Nhà nước. Vì thế, phần mềm đảm bảo quản lý đầy đủ, chính xác các thông tin yêu cầu.
- Sau khi nhập dữ liệu, thông tin sẽ được cập nhật trong danh sách nhấn sự
 
Danh sách nhân sự
 
- Trong danh sách nhân sự, phần mềm hỗ trợ nhiều tính năng quản lý: 
+ Cập nhật lại các thông tin chung trong hồ sơ lý lịch 
+ Quản lý thông tin đào tạo, quá trình công tác
+ Quản lý thông tin về đặc điểm bản thân, quan hệ với nước ngoài, gia đình
+ Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật
+ Cấp nhật thông tin lương, phụ cấp
+ Quản lý thông báo bổ nhiệm, tái bổ nhiệm
+ Quản lý thông tin thuyên chuyển phòng ban
+ Quản lý thông tin về nghỉ hưu, kéo dài thời hạn nghỉ hưu
+ Quản lý thông tin về tình trạng nhân sự
+ Quản lý thông tin về hợp đồng lao động
 - Phần mềm hỗ trợ hiển thị danh sách nhắc nhở những nhân sự sắp đến hạn nâng lương, sắp sinh nhật hoặc sắp về hưu.
 

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119