Tin tức nổi bật

Trích ngang lý lịch đảng viên - phần mềm Quản lý nhân sự

 15/09/2016

Trích ngang lý lịch đảng viên - phần mềm Quản lý nhân sự

Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức

 15/09/2016

Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức

Báo cáo tổng hợp nhân lực vị trí việc làm

 15/09/2016

Báo cáo tổng hợp nhân lực vị trí việc làm

Báo cáo thống kê thành tích

 15/09/2016

Báo cáo thống kê thành tích

Danh sách hợp đồng theo hệ thống tổ chức

 15/09/2016

Danh sách hợp đồng theo hệ thống tổ chức

Danh sách đề nghị bổ nhiệm chức vụ

 15/09/2016

Danh sách đề nghị bổ nhiệm chức vụ

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức kéo dài thời gian công tác theo nghị định 71/2000/NĐ-CP

 15/09/2016

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức kéo dài thời gian công tác theo nghị định 71/2000/NĐ-CP

Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong các đơn vị sự nghiệp

 15/09/2016

Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong các đơn vị sự nghiệp

Báo cáo danh sách và tiền lương công chức - Phần mềm Quản lý nhân sự

 14/09/2016

Báo cáo danh sách và tiền lương công chức

Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ

 14/09/2016

Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 14/09/2016

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Báo cáo tổng hợp qũy tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức do áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm

 14/09/2016

Báo cáo tổng hợp qũy tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức do áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm

Báo cáo tổng hợp các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 14/09/2016

Báo cáo tổng hợp các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 2016 xuất ra file

Báo cáo số lượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

 14/09/2016

Báo cáo số lượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

Báo cáo cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập

 14/09/2016

Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập

 14/09/2016

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trong năm

Giới thiệu phần mềm quản lý nhân sự, công chức, viên chức

 13/09/2016

Phần mềm quản lý nhân sự, cán bộ công chức, viên chức cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước: Quản lý Lý lịch 2C, Tính lương mới cho cán bộ, công chức theo Thông tư 05/2016/TT-BNV..vv

Báo cáo tổng hợp nâng lương của phần mềm Quản lý nhân sự

 10/09/2016

Báo cáo tổng hợp nâng lương của phần mềm Quản lý nhân sự

Chức năng tính lương của phần mềm Quản lý nhân sự

 10/09/2016

Tính lương là công việc tốn khá nhiều thời gian và công sức của người kế toán. Với phần mềm Quản lý nhân sự của RNET, công việc sẽ trở nên vô cùng đơn giản với chỉ vài thao tác click chuột mà vẫn đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Chức năng quản lý hồ sơ lý lịch của Phần mềm Quản lý nhân sự

 10/09/2016

Quản lý hồ sơ nhân sự là chức năng cơ bản nhất của các phần mềm Quản lý nhân sự. Phần mềm Quản lý nhân sự của RNET được xây dựng theo mẫu 2C của Nhà nước. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chi tiết như cầu của người sử dụng.