Phần mềm quản lý hành chính nhà nước hợp nhất RN.ECO System

Giới thiệu Phần mềm quản lý hành chính Nhà nước hợp nhất RN.ECO SYSTEM

 25/10/2016

RN.ECO System là giải pháp phần mềm tổng thể quản lý nhân sự, quản lý các nhiệm vụ KHCN, quản lý tài sản, quản lý hợp tác, quản lý văn bản ...vv, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất


Liên hệ dùng thử phần mềm