Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức

Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức

1. Báo cáo thống kê thông tin gì?

- Thống kê số lượng nhân sự theo chức danh nghề nghiệp

- Thống kê số lượng nhấn sự theo giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học

2. Nguồn thông tin thống kê từ đâu?

- Thông tin được thống kê từ hồ sơ lý lịch nhân sự mẫu 2c, thống tin quá trình đào tạo đã nhập

- Các thông tin như danh mục chức danh nghề nghiệp được xây dựng trên quy định mới nhất của Nhà nước.

3. Các tính năng hỗ trợ khác?

- Hỗ trợ thống kê những năm trước, kể cả khi chưa đưa phần mềm vào sử dụng. Chú ý nhập đầy đủ thông tin về hồ sơ lý lịch và quá trình đào tạo, công tác của nhân sư.

- Hỗ trợ xuất dữ liệu đã thống kê ra file Excel.

Liên hệ dùng thử phần mềm